Coronavirus en verenigingen

Sportverenigingen worden hard geraakt door het coronavirus. Kosten lopen in veel gevallen door, terwijl de inkomsten flink terug lopen. Daar sta je als vereniging in Leusden niet alleen in. In overleg met sportverenigingen en de gemeente zijn we druk bezig om de knelpunten in kaart te brengen en het langzaam opstarten van de sport te ondersteunen. Zodat we zo snel mogelijk weer samen op de vereniging kunnen zijn op een verantwoorde manier.

Navigatie:
Compensatieregelingen - Protocollen verantwoord opstarten sport jeugd

 


 

Compensatieregelingen

Inkomsten lopen terug doordat bijvoorbeeld de kantine dicht blijft, terwijl de kosten gewoon doorlopen. Hiervoor zijn verschillende landelijke compensatiemaatregelen. De gemeente kijkt naar de mogelijkheden om hier lokaal op aan te sluiten.

Lokale compensatieregelingen sportverenigingen:

Iedere vrijdag is er een online overleg tussen gemeente, verenigingen en de buurtsportcoaches. Hier kijken we nu met elkaar waar de grootste knelpunten zitten voor verenigingen en welke maatregelen er nodig zijn. Als er compensatiemaatregelen komen hoor je dat uiteraard. Als vertegenwoordiger van je vereniging kun je hierbij aansluiten! Stuur een mail naar info@leusdenfit.nl en je ontvangt een uitnodiging voor de online meeting.

 • Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO): TOZO is een onderdeel van het noodpakket voor zzp'ers en ondernemers. De regeling bestaat uit twee delen: 1. inkomensondersteuning en 2. een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal €10.157,- met een rente van 2%. Deze regeling kan tot en met 31 mei 2020 worden aangevraagd en geldt voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode van 1 maart 2020 tot met 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen ook met terugwerkende kracht worden ingediend en zijn gratis.
 • Steunpaket sport rijksoverheid: Met een bedrag van 90 miljoen euro wordt voor alle sportverenigingen de huur kwijtgescholden voor de periode 1 maart 2020 – 1 juni 2020 (3 maanden). Deze financiering loopt via de gemeenten omdat deze degenen zijn die de huur van sportverenigingen innen.
  Daarnaast stelt het kabinet 20 miljoen euro beschikbaar voor amateurverenigingen die de accommodatie zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben. Per vereniging is eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2.500 euro beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor verenigingen die geen aanspraak maken op het algemene steunpakket van de Rijksoverheid.

Landelijke compensatieregelingen sportverenigingen:

 • Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS): deze regeling (voorheen Noodloket) is onder andere bedoeld voor sportcentra en verenigingen die door de maatregelen van het kabinet directe (financiële) gevolgen ondervinden. Bedrijven, clubs en verenigingen ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Controleer Tot en met vrijdag 26 juni 2020 kun je een aanvraag indienen bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): als verenigingen vallen er veel inkomsten weg, maar heb je misschien wel een aantal mensen in vaste of tijdelijke dienst. De NOW is bedoeld om ondernemers en verenigingen die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen in deze personeelskosten.
  De NOW kun je aanvragen tot 31 mei 2020 bij het UWV. Hierbij kun je een voorschot aanvragen van 90% van de personeelskosten voor in ieder geval 3 maanden. Let op; je moet kunnen aantonen dat er sprake is van tenminste 20% omzetverlies over die periode. Bekijk alle informatie en voorwaarden.
 • Noodfonds voor de sport - NOC*NSF: aanvullende op de regelingen van de overheid roept het NOC*NSF om een noodfonds voor de sport op te zetten. Hier dragen ze zelf 4 tot 5 miljoen aan bij en moet dienen als aanvullingen op (lokale) maatregelen op opschorting van huur en uitstel van betalingen.
 • Kortlopend krediet: Door de coronamaatregelen kunnen sportverenigingen in liquiditeitsproblemen komen. Omdat zij gezien hun specifieke bedrijfsvoering niet altijd bij banken terecht kunnen voor kortlopend krediet, ontvangt Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 10 miljoen euro om de sportsector te ondersteunen. Met dit bedrag kan SWS meer waarborgen afgeven aan amateursportverenigingen zodat zij toegang krijgen tot kortlopend krediet. Let op, dit betreft niet de regeling over de kwijtschelding van de huur maar enkel over het aanvragen van kortlopend krediet.
 • Uitstel van aflossingsverplichtingen: op 19 maart maakten onder andere ABN Amro, BNG, ING, Rabobank en Triodos Bank bekend dat klanten in het midden en kleinbedrijf in aanmerking komen voor uitstel van de aflossingsverplichtingen. Hier hangen per bank verschillende deadlines en voorwaarden aan vast. Neem contact op met de jullie bank om te kijken voor welke regelingen jullie vereniging in aanmerking komt.

De Corona Calculator:

Deze calculator is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland en geeft een direct inzicht in alle beschikbare steunregelingen voor bedrijven, maar ook voor verenigingen. Je vult simpelweg de naam van je vereniging in of het kvk-nummer en je ziet welke middelen er beschikbaar zijn voor jouw vereniging. Dit gaat alleen om alle landelijke steunmaatregelen.

 


 

Protocol verantwoord sporten jeugd

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportverenigingen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Met dit protocol willen NOC*NSF, de sportbonden en de VSG de gemeenten en uitvoerende partijen zoals verenigingen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen ze zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Protocol NOC*NSF Hulpmiddelen voor sportclubs Downloads posters en informatieborden

Branchespecifieke protocollen sportbonden

In aanvulling op het protocol van het NOC*NSF hebben een aantal bonden al branchespecifieke protocollen opgesteld:

 


 

Protocollen verenigingen Leusden

Sportprotocol
 

Hoge Kleij

Bekijk Protocol
Sportprotocol
 

Familiemanage de Treekhoeve

Bekijk protocol
Sportprotocol
 

GV Impala

Bekijk protocol
Sportprotocol
 

JBC de Hakhorst

Bekijk protocol
Sportprotocol
 

Amicale de Petanque

Bekijk protocol