LeusdenFit is voor iedereen!

Alle Leusdenaren moeten kunnen sporten en bewegen, ook de kwetsbare inwoners in onze gemeente. Daarvoor is LeusdenFit in het leven geroepen, een programma met activiteiten voor jong en oud om een gezonde leefstijl te stimuleren. Het ondersteunt je om zelf de regie te voeren over jouw gezondheid. Dat gaat over sport en bewegen, maar ook over een gezond gewicht, gezonde voeding en goed in je vel zitten. De buurtsportcoaches organiseren en ontwikkelen deze activiteiten in samenwerking met diverse sportverenigingen, sportaanbieders en partijen in het sociaal domein. Een overzicht van de huidige activiteiten vind je hier.  

De buurtsportcoaches zijn de verbinders tussen de inwoners, huisartsen, fysiotherapeuten, wijk- en sportverenigingen en wat er nog meer nodig is om mensen in beweging te krijgen. Dat doen ze door activiteiten te organiseren en inwoners wegwijs te maken in het sportieve aanbod op het gebied van bewegen, vitaliteit en gezondheid. Daarnaast houden zij zich bezig met verenigingsondersteuning, aangepast sporten en ondersteunen van beweegaanbod vanuit de behoefte uit de samenleving. Zij doen dit samen met stagiaires, vrijwilligers en collega’s uit het netwerk.