Partners

LeusdenFit werkt aan een positief gezond Leusden, maar dat doen we zeker niet alleen. Met onze partners dragen we bij aan een ketenaanpak van signaleren, verwijzen en ondersteunen. Veel van onze activiteiten organiseren we bijvoorbeeld in samenwerking met deze groep enthousiaste en betrokken mensen. Kik op het logo om meer informatie te krijgen over de organisatie. Wil je als organisatie ook graag bijdragen aan een mentaal en fysiek gezond Leusden in samenwerking met Leusdenfit? Neem contact met ons op!

Lariks Zorg en Welzijn
Lariks gelooft in de kracht van mensen en vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Zo nodig helpen ze inwoners daarbij op weg. Dat doen ze via de website en met behulp van een breed aanbod voorliggende voorzieningen en informele zorg.

SNO Leusden
SNO staat voor Sportieve Naschoolse Opvang. Goede naschoolse opvang biedt een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind en de samenleving in zijn geheel. Samen spelen, ontdekken, sporten, grenzen leren kennen en zich gewaardeerd voelen in een omgeving die er specifiek op gericht is om kinderen deze mogelijkheden te bieden heeft een meerwaarde.

GV Impala
Impala is de gymnastiekvereniging van Leusden voor turnen, ritmisch gym, trampolinespringen, free runnen, ouder en kind gym, VG gym, 50+ en senioren+gym. Van superjong tot al wat ouder, meisjes en jongens, iedereen is welkom!

Gemeente Leusden
De gemeente Leusden bestaat uit de drie dorpskernen Leusden, Stoutenburg en Achterveld. Dorpen waar het fijn is om te zijn. Waar je met plezier woont, werkt en recreëert. Waar je geniet van de verschillende, prachtige landschappen. Waar altijd wel wat te doen is. Daar zetten vele betrokken inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente zich graag dagelijks voor in.

Stichting Eerstelijnszorg Leusden (SEL)
Huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, ergotherapeuten, apothekers en andere professionals in Leusden en Achterveld werken nauw samen om goede zorg dichtbij mensen te bieden. De SEL is in 2016 opgericht en faciliteert de samenwerking en neemt initiatief voor vernieuwende programma’s op gebied van zorg en welzijn.

Humankind
Humankind is met ruim 35 jaar ervaring toonaangevend in Nederland op het gebied van kinderopvang en -ontwikkeling. De pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. Ze geloven in optimale groei en bloei van elk kind. In een samenleving, waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn. Voor mens en natuur. Voor elk individu en voor elkaar. Nu en in de toekomst. Ze innoveren, stimuleren, faciliteren en brengen partijen samen, zowel lokaal als landelijk.

De Wiebelwagen
Open en persoonlijk, dat is wat het contact met ouders en kinderen typeert. De Wiebelwagen is laagdrempelig en informeel, ze stellen de behoeften van jou als ouder en kind centraal. Ze voelen zich betrokken, en zijn graag in gesprek over je kind of de opvang of vragen die je hebt. Ze bieden flexibele mogelijkheden aan, zodat je als ouder met een goed gevoel werk en thuis kunt combineren.

Voila
Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld. Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij drie identiteiten vertegenwoordigt, te weten de Katholieke, de Openbare en de Protestants Christelijke. Na een zorgvuldig proces zijn het Protestants Christelijk, Katholiek en Openbaar primair onderwijs in Leusden per 26 augustus 2009 gefuseerd tot één samenwerkingsbestuur: Voila. Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld.

Stichting Eerstelijns Samenwerkingsverband Achterveld (SESA)
De SESA is een stichting waarbinnen de diverse hulpverlenende instanties zijn gebundeld. De stichting werd in 1986 opgericht. Het werkgebied van de SESA omvat het dorp Achterveld en directe omgeving en heeft als doelstellingen het verbeteren van onderlinge samenwerking, het optimaliseren van de kwaliteit van zorg, de bereikbaarheid van hulpverleners verbeteren en de bevolking meer te betrekken bij gezondheidszorg.

De Groene Belevenis
De Groene Belevenis organiseert activiteiten rondom natuur, milieu en duurzaamheid in Leusden en omgeving. De natuur beleven en ervaren, door te ontdekken en te genieten: dat staat centraal! Met de groene belevenissen willen ze stimuleren dat mensen gaan bijdragen aan een duurzamere wereld. Want als je de liefde voor de natuur voelt, ontstaat ook de wens om haar te behouden.

Het Christal
GBS Het Christal is een school voor ouders die kiezen voor goed christelijk onderwijs voor hun kind. Op Het Christal geven ze onderwijs vanuit liefde voor onze God en met hart voor kinderen werken ze samen aan ontwikkeling van talenten.

Montessorischool ’t Ronde
‘t Ronde is een basisschool voor Bijzonder Neutraal onderwijs. Bijzonder wil zeggen, dat de school bestuurd wordt door een stichting of vereniging van ouders. Neutraal heeft betrekking op de denominatie van de school. De school staat niet voor een bepaalde godsdienstige visie en staat open voor alle gezindten. De pedagogische visie van Montessori dient op ‘t Ronde als uitgangspunt van de opvoeding en het onderwijs.

Sint Jozefschool
De St. Jozefschool werk met een hoogopgeleid en kundig team. Door te blijven ontwikkelen profiteren kind, onderwijs, ouders en school optimaal. Ze geloven in onderwijs op maat. Ieder kind heeft zijn eigen talenten en behoeften. Daarbij onderhoud de school een warme relatie met de kerk, sport en Achterveld. Er wordt samengewerkt met ouders als partner en de school biedt een veilige omgeving, waar kinderen zich vertrouwd en thuis voelen. 

GGD regio Utrecht
GGD regio Utrecht (GGDrU) is de gemeentelijke gezondheidsdienst van de 26 gemeenten in de regio Utrecht. Gezondheid en preventie zijn de sleutelwoorden in alles wat ze doen. Vanuit de brede (sociaal medische) ervaring en deskundigheid bevorderen én beschermen ze de gezondheid van alle inwoners in regio Utrecht. Ze hebben een positieve blik op gezondheid: ze kijken naar mogelijkheden en kansen om mee te kunnen doen in de samenleving. Want gezondheid is zoveel meer dan niet-ziek zijn.

The Meijer Sport
ONE LIFE, LIVE IT WELL. Dit is visie van Theo Meijer Sport, zorg voor een goede basis, geef het leven glans en haal eruit wat erin zit! Theo Meijer Sport biedt vele mogelijkheden voor jong en oud, waarin professionaliteit en plezier altijd centraal staan. Het ervaren team helpt u graag met het bereiken van uw doel. Dit kan met behulp van de meer dan 120 cardio- en krachttoestellen in de ruim opgezette en klimaatgecontroleerde fitnesszaal, maar ook voor sporten in groepsverband.

Ska
Kinderen van nu groeien op in een wereld waarin alles steeds sneller gaat. Ska helpt kinderen om zich hierop voor te bereiden.
Ska staat voor gezond opgroeien waarbij gezonde voeding, gezonde opvoeding en gezond bewegen met gezonde ontspanning de pijlers zijn. Hun missie is groeien op Eigen Wijze: durven dromen, opkomen voor jezelf, kansen zien en je vooral niet tegen laten houden. Vandaar de passende pay-off: Eigen wijze kids.

SportXperience Leusden - Sport en beweging voor elk kind in Leusden
De beweegvaardigheid, en daarmee de gezondheid van kinderen, wordt bevorderd door hen zoveel en zo jong mogelijk in aanraking te laten komen met sport- en beweegactiviteiten. SportXperience Leusden zet zich ervoor in om sport en beweging voor elk kind in Leusden mogelijk te maken, binnen- en buitenschools.

On The Move Utrecht
On The Move is in 2010 gestart als idee om sport/beweging te koppelen aan therapie. We willen de jongeren uit de behandelkamer halen en op een andere locatie (het liefst buiten) helpen met hun situatie. De eerste jaren zijn ze volledig gericht geweest op de jongeren van Lijn5 en De Rading. Hier zijn ook de ideeën ontstaan om diverse sportmogelijkheden aan te bieden: kennismakingstrajecten maar ook individuele begeleiding. Sinds 2017 zijn ze echter ook nauw betrokken bij sportverenigingen en sportbonden. In augustus 2018 zijn ze gestart met de proeftuin Sportvrienden. In samenwerking met ZonMw en in het kader van de maatschappelijke diensttijd koppelen ze jongeren aan sportvrienden.