Privacyverklaring Leusdenfit

Leusdenfit gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daar heeft u recht op en dat is wettelijk vastgelegd. Naast de al bestaande wetgeving is per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, van kracht. Leusdenfit houdt zich aan de bepalingen van de AVG. Hieronder leest u hoe wij dat doen.

 

Als u gebruik maakt van diensten, producten of activiteiten via Leusdenfit, dan hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op de website, of tijdens een gesprek.

Denk aan:

  • naam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Waarvoor zijn uw gegevens nodig?
Leusdenfit heeft uw persoonsgegevens bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief of extra informatie over uw deelname aan een activiteit. Daarbij kan het zijn dat u via Leusdenfit.nl in contact komt met één van de kernpartners van Leusdenfit die uw gegevens bijvoorbeeld nodig hebben voor: 

  • Een aanvraag op grond van de Wmo of Jeugdwet
  • Het aanvragen van een maatje of vrijwilligersdienst
  • Het afhandelen van een betaling voor een tegemoetkoming
  • Verzenden van een nieuwsbrief of deelname aan een cursus

In sommige gevallen gaat het dan om zogenaamde ‘bijzondere persoonsgegevens’ zoals iemands gezondheid of BSN nummer. Deze bijzondere gegevens worden alleen verwerkt als de wet dit vereist (Wmo of Jeugdwet). In een zogenoemd register van verwerkingen wordt bijgehouden welke persoonsgegevens voor welke doeleinden worden gebruikt. Voor verdere informatie verwijzen we u graag na het privacy beleid van de betrokken partner. 

Hoe lang bewaren we gegevens?
Leusdenfit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Deelt Leusdenfit gegevens met anderen?
Leusdenfit verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is voor de organisatie en planning van de activiteit. Denk bijvoorbeeld aan het delen van uw gegevens met een jongerenwerker die de intakegesprekken voor voor de assertiviteitstraining. Organisaties waar wij mee samenwerken voldoen aan de bepalingen van de AVG en zullen daarmee met eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens omgaan. 

Kan ik gevens inzien, aanpassen of verwijderen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Leusdenfit, via info@leusdenfit.nl.

Beveiliging
Leusdenfit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Lariks? Neem contact op via info@leusdenfit.nl. Voor meer informatie over privacy kunt u ook de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Gegevens achterlaten op www.leusdenfit.nl?
Via www.leusdenfit.nl kunt u zich aanmelden voor activiteiten en u abonneren op nieuwsbrieven. De website voldoet aan de criteria om op een verantwoorde manier om te gaan met persoonsgegevens en heeft een zogenoemd SSL-certificaat.

Voor aanvragen en aanmeldingen vragen wij niet meer gegevens van u dan noodzakelijk zijn om u te kunnen aanmelden of registreren. Voor de nieuwsbrieven geldt dat u altijd beschikt over de mogelijkheid om u af te melden.

Lariks gebruikt technische cookies, functionele cookies en analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt afmelden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.